Final Code : คุณเคยสงสัยไหมว่า File ของเราถูกนำไปทำอะไรบ้าง?

คุณเคยสงสัยไหมว่า File ของเราถูกนำไปทำอะไรบ้าง?  

หลังจากที่เราส่ง File ออกไปแล้ว เราจะทราบได้อย่างไร ว่า File นั้น จะไม่ถูกส่งต่อหรือ ทำการดัดแปลง แก้ไข

แล้วจะดีกว่าไหม ถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถกำหนดว่าใครที่จะสามารถเปิดใช้งาน File ได้ 

และมากไปกว่านั้นยังสามารถ กำหนดระยะเวลาในการใช้งาน File ได้ และมี Log ที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่า File ของคุณมีใครเข้ามาใช้งาน


ขอแนะนำ Final Code ซึ่งเป็น Technology IRM ที่จะสามารถช่วย Protect File ของคุณได้ ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ใช้งานง่ายและติดตั้งง่าย

สนใจทดลองผลิตภัณฑ์ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกิตติยา พิชิตยุทธการ  (โกะ)  

Product Manager, VRCOMM Co.,Ltd.

Email: kittiya@vrcomm.net   

Mobile: 06-5926-1490 

#VRCOMM #FINALCODE #IRM