วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. ปี 2564 กับ NetEvid

รายละเอียดการบรรยาย

หัวข้อ: วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. ปี 2564 กับ NetEvid
ผู้บรรยาย: คุณนรวัฒน์ ขัดใจ Product Owner จาก NetEvid
วันเวลา: วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 14:00 – 15:30 น.
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 500 คน
ภาษา: ไทย
ลิงก์ลงทะเบียน: https://lnkd.in/gjWf2J-p

13 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ของผู้ให้บริการ ปี 2564 ฉบับใหม่ และยกเลิกประกาศเดิมที่เริ่มบังคับใช้เมื่อปี 2550 ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้แตกต่างกันอย่างไร มีใครเกี่ยวข้อง ต้องเก็บข้อมูลอะไรและเก็บอย่างไร พบคำตอบได้ใน Webinar นี้

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

  • สรุปสาระ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
  • ข้อแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 และ 2550
  • แนะนำการเก็บ Log ตามหลักเกณฑ์ปี 2564 ได้แก่ ใครต้องเก็บ เก็บอะไร และเก็บอย่างไร
  • รู้จัก NetEvid ระบบจัดเก็บข้อมูล Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ