ประกาศรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถามในงาน วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid

ประกาศรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถามในงาน 

วิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2564 กับ NetEvid

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

รางวัลที่ 1 : Apple Watch Series 7  1 รางวัล  

คุณ ศรีสุดารัตน์ ศรีสะดี

รางวัลที่ 2 : Software NetEvid Full Function Include Report 1 เดือน 3 รางวัล

คุณ ศรัณย์ เจริญพัฒนานุกูล

คุณ ณรงค์ศักดิ์ ฉัตรวราภรณ์

คุณ ภานุวัฒน์ วงศ์สุวรรณสิริ

รางวัลที่ 3 : เสื้อ Polo ที่ระลึกจาก NetEvid 10 รางวัล

คุณ อลงกรณ์ กนกวรรณ

คุณ สฤษฎ์ ภาคคีรี

คุณ นาทชาย สุปะมา

คุณ สมชาย คล้อยเอี่ยม

คุณ ชัชวาลย์  หาญสกุลบรรเทิง

คุณ สุรชัย ลีลาวัลลภ

คุณ ฐายิกา ตั้งกัลยานนท์

คุณ ไตรพร โพธิ์นิ่มแดง

คุณ วรวุฒิ สนิทนอก

คุณ ญาณิศา กรพินธุ์สุวรรณ

รางวัลที่ 4 : COVID-19 Survival Kit 

คุณ สุปาณี จำนงประโคน

คุณ เอกราชย์ ละมูล

คุณ ณัฏฐ์ เสือบุญ

คุณ สาธิต สุจริตา

คุณ สุรศักดิ์ ทวยเทพ


ทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับไปเพื่อจัดส่งของรางวัล

สำหรับท่านที่พลาดสามารถชมย้อนหลังได้ที่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณวริษฐ์ อุดมวงศ์ยนต์

Product Manager, VRCOMM Co.,Ltd.

Email: varid@vrcomm.net

Mobile: 096-852-8528

#VRCOMM #NETEVID #TechTalkThai #Log #LogManagement #พรบ2564 #พรบคอม